Profesní poradenství a psychodiagnostika

 

Nejen pro studenty


Profesní poradenství odpovídá na otázky, kam směřovat svoji profesní dráhu. Informace o klientovi získávám jak strukturovaným rozhovorem, tak s pomocí testů profesní psychodiagnostiky. 

Je vhodná jak pro studující tak pracující klienty. Studenti se rozhodují jaký obor studia zvolit, nebo ke konci studia přemýšlí, jaká práce či specializace je pro ně vhodná a kde využijí své silné stránky. Klientům z praxe může profesní poradenství pomoci nalézt odpovědi na otázky týkající se změny práce nebo rozšíření pracovního působení.

Individuální konzultace je jednorázová. Trvá obvykle 1,5 až 2 hodiny a předchází jí online vyplnění testů profesní psychodiagnostiky.

Více informací o diagnostice osobnostních a kariérových předpokladů pro studenty UK najdete na stránkách Kariérního centra Univerzity Karkovy, kde působím.

Vytvořte si webové stránky zdarma!