Body-psychoterapie

 

Psychoterapie orientovaná 

na tělo


Psychoterapie zaměřená na tělo, je terapeutický přístup, jenž se vyvíjel během posledních 70 let na základě výsledků výzkumů v biologii, antropologii, etologii, neurofyziologii, neuropsychologii a vývojové psychologii. Od roku 2000 je Evropskou asociací pro psychoterapii uznaný jako vědecky platný psychoterapeutický přístup.

Body- psychoterapie zahrnuje jak práci s myslí na verbální úrovni (slovní popis, či vyjádření), tak práci s tělem v rovině pohybu, dýchání či doteků. Pohyb, dech či dotek jsou vždy zasazeny do psychologické roviny a zkoumány a interpretovány ve vztahu k celé lidské osobnosti.

Individuální terapie trvá 50 minut a klienti dochází obvykle několik měsíců jednou týdně nebo jednou za 14 dní.

Vytvořte si webové stránky zdarma!